USŁUGI‎ > ‎

Przeglady okresowe i obowiązkowe

Systematyczne przeglądy robione w Twoim samochodzie pozwolą mu dłużej sprawnie funkcjonować.

Regularne przeglądy i serwis pojazdów oraz wymiana wyeksploatowanych części na czas to warunek, który należy spełnić jeśli chcemy użytkować pojazd w sposób bezpieczny i ekonomiczny. Przeciąganie w czasie wszelkich napraw może w dłuższym okresie spowodować konieczność wymiany większej ilości części i wykonanie prac w znacznie szerszym zakresie niż było to konieczne pierwotnie.

System zarządzania flotą, którym dysponujemy, pozwala nam kontrolować czas w którym Twój pojazd ma odbyć badania techniczne, przeglądy okresowe czy termin ważności Twojej polisy. Dzięki temu nie przeoczysz żadnych z ważnych obowiązków wynikających z posiadania i eksploatacji pojazdu.